Investeringsaftrekposten

Als ondernemer heb je bij investeringen in bedrijfsmiddelen recht op investeringsaftrek. Door investeringsaftrek kun je je fiscale winst verlagen, waardoor je minder belasting betaalt. Er bestaan meerdere soorten investeringsaftrek:

EIA:            Energie-investeringsaftrek
MIA:           Milieu-investeringsaftrek
VAMIL:      Willekeurige afschrijving milieu-investeringen
KIA:            Kleinschaligheids-investeringsaftrek
EIA:            Energie-investeringsaftrek

Energie-investeringsaftrek (EIA)

Als je in energiebesparende bedrijfsmiddelen investeert kun je in aanmerking komen voor de EIA. Naast de aftrek van het bedrijfsmiddel zelf, is de EIA een extra aftrekpost. De voorwaarden voor deze regeling zijn:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de energielijst van de RVO
 • De investering in het bedrijfsmiddel is minimaal € 2.500
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Voor het bedrijfsmiddel is geen MIA gebruikt

Het gaat om aanschafkosten, kosten om het bedrijfsmiddel zelf te maken of kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen

In 2020 mag je 45% van de investeringskosten aftrekken van de winst. Veelgebruikte investeringen voor de EIA zijn een elektrische auto, zonnepanelen en LED verlichting. Om gebruik te maken van de EIA moet je binnen 3 maanden na de investering een melding bij het RVO doen.

 MIA en VAMIL: Milieu-investeringsaftrek en Willekeurige afschrijving milieu-investeringen

De MIA en VAMIL zijn twee verschillende regelingen, maar ze worden vaak gecombineerd. De MIA is een extra aftrekpost waarmee je tot 36% van de investering in mindering kunt brengen op je winst. Met de VAMIL kun je tot 75% van de investeringskosten afschrijven op een tijdstip dat je zelf kiest.

De voorwaarden om gebruik te maken van de MIA en VAMIL zijn:

 • Het bedrijfsmiddel staat op de milieulijst
 • Het bedrijfsmiddel is niet eerder gebruikt
 • Voor de MIA moet de investering minimaal € 2.500 zijn
 • Voor het bedrijfsmiddel is geen EIA gebruikt

Het gaat om aanschafkosten, kosten om het bedrijfsmiddel zelf te maken, kosten van aanpassingen aan bestaande bedrijfsmiddelen of kosten voor milieuadviezen (voor mkb bedrijven)

Om gebruik te maken van de MIA moet je binnen 3 maanden na de investering een melding bij het RVO doen.

 KIA: Kleinschaligheids-investeringsaftrek

De KIA is een extra aftrekpost op de winst voor investeringen in algemene bedrijfsmiddelen, zoals laptops, gereedschap of kantoormeubelen. De KIA mag je combineren met de EIA of MIA/VAMIL. Er gelden een aantal voorwaarden:

De investering in ieder bedrijfsmiddel voor de KIA is minimaal € 450 excl. btw

Sommige bedrijfsmiddelen gelden niet voor de KIA. Op de website van de belastingdienst kun je zien welke bedrijfsmiddelen uitgesloten zijn

De hoogte van de investeringsaftrek is afhankelijk van het totaalbedrag aan investeringen in een jaar. De investeringsaftrek in 2020 is als volgt.

Investering tussen       KIA

 • € 0 – € 2.400 € 0
 • € 2.401 – € 58.238 28%
 • € 58.239 – € 107.848 € 16.307
 • € 107.849 – € 323.544 € 16.307 min 7,56% van het gedeelte boven € 107.848
 • Meer dan € 323.544 € 0
Menu