De energie transitie

Een term die inmiddels bij veel Nederlanders bekend is. Nederland heeft zit gecommitteerd om van fossiele brandstoffen op duurzame brandstoffen over te gaan. Een transitie waar heel Nederland zich aan te houden heeft en waar de maatregelen in elke sector merkbaar zijn.

Wat houdt deze commitment in het kort in; Nederland mag in 2050 geen broeikasgassen meer uitstoten. Hier zitten nog wat stappen tussen, maar in het kort komt het daarop neer. Dit betekend dat elke Nederlander mee moet doen met het verminderen van het verbruik van fossiele brandstoffen.

Bekende maatregelen zijn natuurlijk:

  • Elektrisch rijden
  • Van het gas af
  • Duurzame opwekking
  • Verplichte isolatiewaarden
  • Energiemonitoring
  • EED audits laten uitvoeren
  • Energiescan laten doen

Enfin de komende 30 jaar gaat onze overheid zowel bedrijven als particulieren het vuur aan de schenen leggen om deze doelstellingen te behalen. Ze moeten wel, want de lat ligt heel erg hoog.

Onze klanten zijn in de regel bezig met hun bedrijf, de toekomst, groei, uitbereiding of natuurlijk inkrimpen en slimmer gaan werken. Allerlei activiteit die ervoor zorgen dat de Nederlandse economie geen tijd heeft om zich bezig te houden met steeds veranderende wetten, maatregelen, subsidies en dwangsommen.

Wij verdienen onze boterham met het adviseren omtrent duurzaamheid, daarom nemen wij ook de taak op ons om onze partners en klanten te informeren over de wijzigingen, kansen en bedreigingen die zich voordoen tijdens deze 30 jarige periode. Ons doel is om de Nederlandse overheid te helpen met het behalen van de gestelde doelen, terwijl wij het rendement voor ondernemend Nederland optimaliseren.

Menu